dimarts, 15 d’abril de 2008

san Baudelio de Berlanga.


I ara sí comencem amb el romànic.


De la mà de Manuel Galiana vaig descobrir una joya del romànic que se nom san Baudelio de Berlanga. A fòra de la ruta que porta de Pisa a Catalunya, però. Aquesta joya em va proporcionar l'autèntic plaer del descobriment. Per la seua situació geográfica : allà perduda pels camps de Sòria. Pel desconeixement : no n'havia sentit mai parlar, tinc l'instint però molt fidel-, - com va ocòrrer, sense falses modèsties, amb Bartok, Satie, o Marin Marais, que a hores d'ara ocupen primers llocs a quansevol antologia -. Per la seua bellesa : hi ha que la qualifica com la Capella Sistina de la pintura mozàrabe. Pel seu sincretisme : a san Baudelio está el segle X tot sencer, romànic, mozàrab, morisc, tot alhora, sense divisions ni classificacions acadèmiques.
Des d'aquell dimarts, 25 de març, què vaig tindre la sort de pillar aquesta info a la TVE2, no m'estic de cercar san Baudelio. Per internet vaig reunir un bon munt d'info i fotografies. Ara me trobe amb la que podrà ser la guia per enllestir el treball : La revista Goya, - num 322, pp. 3-22 -, m'obsequia amb un estens reportatge sobre l'ermita! "San Baudelio de Berlanga, cien años después. Balance historiográfico y nuevas interpretaciones, per Marta Poza Yagüe (http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=271498) que des d'ara será professora nova en románic.

Els flashes dels Reis.


No puc estar-me de inciar aquest nou blog dedicat al Romànic sense fer esment el detall que els Reis d'Espanya tingueren ahir amb les pintures "La càrrega dels mamelucs" i "Els afusellaments del 3 de maig". Centenars de flashes descarregaren la seua càrrega lumínica a sobre de les recent restaurades pintures. (Veure video a "http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/14/videos/1208181675.html" Una nova agressió contra Goya que en el nostre imaginari col·lectiu representa la llibertat i la responsabilitat creativa. Cercant les fotografies de l'event em trobe que aquesta no hi és una agressió puntual contra el pobre Goya. També Picasso, Tintoretto i d'altres ha patit la mateixa agressió en forma d'avalancha de flashes el dia de la inauguració. Tanmanteix, tots callen, Goya com aleshores. Fins a quand?